ŚNIEŻKA - REGULAMIN POBYTU I REZERWACJI.

 1. Rezerwację można dokonać telefonicznie lub e-mailem. 
 2. Rezerwację dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności, w przypadku wystawienia faktury informację tą należy umieścić wraz z danymi do niej, w uwagach rezerwacji. 
 3. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku wysokości  40% kosztów pobytu na konto ośrodka. Jednocześnie wpłata zadatku i tym  samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji  warunków rezerwacji i pobytu określonych w niniejszym regulaminie przez  osobę dokonującą rezerwacji. 
 4. Potwierdzona i zadatkowana rezerwacja, a nie wykorzystana w całości uzgodnionych ilości dni pobytu nie upoważnia do zwrotu poniesionych kosztów. 
 5. Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną  anulację tej rezerwacji. 
 6. Zadatek należy wpłacić do 3 dni od momentu rezerwacji lub w terminie  uzgodnionym z recepcją. 
 7. ZADATEK JEST BEZZWROTNY
 8. Pozostała kwota za pobyt płatna jest, w dniu przyjazdu gotówka, przy zameldowaniu lub przelewem na konto  ośrodka przed przyjazdem i okazaniem go przy zameldowaniu.  
 9. Niestawienie się gościa pensjonatu w ośrodku do godz.9.00 dnia następnego  (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli gość  pensjonatu wcześniej nie powiadomił recepcji (dla rezerwacji z zadatkiem). 
 10. Niestawienie się gościa pensjonatu w ośrodku do godz.18.00 dnia przyjazdu  jest równoznaczne z anulacją tej rezerwacji i możliwością wynajęcia apartamentu innemu gościowi pensjonatu (dla rezerwacji bez zadatku), jeżeli nie  ustalono inaczej. 
 11. W pensjonacie doba hotelowa zaczyna się od godz.16.00 w dniu przyjazdu,  a kończy się o godz.10.30 w dniu wyjazdu. 
 12. Na terenie pensjonatu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. 
 13. Pensjonat zobowiązany jest do pobierania opłaty uzdrowiskowej gotówką, na rzecz  Urzędu Miasta w Dusznikach Zdroju, w dniu przyjazdu. Aktualnie obowiązuje  kwota 4,50zł/doba/osoba. 
 14. Pobyt zwierzęcia domowego tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem i odpłatnie 40zł/doba, a w przypadku nie zgłoszenia tego faktu opłata jest  podwójna. 
 15. W dniu przyjazdu do zameldowania należy podać dokładną ilość osób  przebywających w apartamencie oraz dojeżdżających, w późniejszym terminie. 
 16. Każda dodatkowa osoba w apartamencie płatna jest 70zł/os/doba, a w  przypadku nie zgłoszenia tego faktu opłata jest podwójna.  
 17. Pensjonat zastrzega sobie prawo do zmian, w cenniku pobytu, w trakcie  sezonu. 
 18. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności materialnej wobec gości pensjonatu  z tytułu utraty lub uszkodzenia samochodu i jego zawartości, utraty kosztowności, pieniędzy,  papierów wartościowych oraz rzeczy i przedmiotów mających jakąkolwiek wartość, jeżeli  przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu obsłudze pensjonatu. 
 19. Osoby niezameldowane w pensjonacie nie mogą przebywać w apartamencie od godz.22.00 do 7.00 dnia następnego. 
 20. W pensjonacie obowiązuje cisza nocna od godz.22.00 do7.00 dnia następnego. 
 21. Przy każdorazowym opuszczeniu narciarni obowiązuje jej zamknięcie poprzez zatrzaśnięcie  drzwi narciarni. 
 22. Gość pensjonatu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju  uszkodzenia lub zniszczenia apartamentu oraz przedmiotów wyposażenia i  urządzeń technicznych pensjonatu, powstałe z jego winy. 
 23. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian, w pokojach i ich wyposażeniu, a w  szczególności przestawiania mebli oraz zobowiązani są, w dniu wyjazdu do zdania apartamentu i  kluczy do niego za które pobierana jest kaucja zwrotna, w wysokości 50zł/szt. 

Życzymy miłego pobytu. 

APARTAMENTY ŚNIEŻKA.